Byggklimat 

Skapa hållbarhet genom energibesparing på byggarbetsplatsen!

Med Eltrodes luftvärmepumpar gör du en besparing på upp till 68% jämfört med traditionell uppvärmning av byggarbetsplatsen, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med upp till 82 procent.

Försäljning, uthyrning, lager och logistikfunktion finns i Varberg, Tromsø och Oslo. Vi levererar till hela Sverige.


  • Maskiner bygger på en luft/luftvärmeteknik.
  • Luften cirkulerar genom byggnaden.
  • Fukt och damm kondenseras och renas i maskinen innan luften återförs. Du får en betydligt snabbare uttorkning av byggnaden och mycket mindre damm på arbetsplatsen.
  • Maskinerna placeras utanför byggnaden, därmed minskar du antalet maskiner, kablar och elskåp inne i byggnaden.
  • Tystgående med en ljudnivå på 60 decibel Bättre arbetsmiljö!

Bättre klimat på bygget!

 


Lagen om klimatdeklarationer för byggnader börjar gälla den 1 januari 2022.  Bovärket förklarar

Ekonomi

Nedan finner du en jämförelse mellan den vanligaste byggvärmen som finns på marknaden idag. Beroende på storleken på ett byggområde, är besparingarna betydande. 
Se nedan en kostnadsöversikt över en XHP40 värmepump kontra ren elvärme, biodiesel fjärrvärme.

Elpris KW/h: 2,50Kr
Biodiesel pris/l: 25,00Kr
Energipris kW/h: 0,85
Därtill kommer hyra och installation.

Eltrode 40

Kvantitet: 1
Verkningsgrad: 1 till 4
Förbrukning kW/h: 11
Max effekt kW/h: 48
Effekt kW/månad: 34.560
Förbrukning kW/månad: 7.920

Elkostnad per månad: 19.800Kr

Elvärme 18kW

Kvantitet: 2,7
Verkningsgrad: 1 till 1
Förbrukning kW/h: 48,6
Max effekt kW/h: 48,6
Effekt kW månad: 34.992
Förbrukning kW/månad: 34.992

Elkostnad per månad: 87.480Kr

Biodiesel 70kW

Kvantitet: 0,7
Verkningsgrad: 1 till 0,9
Liter pr kW/h: 0,097
Max effekt kW/h: 65
Effekt kW/månad: 34.560
Förbrukning liter/månad: 3.354


Diesel per månad: 83.858Kr

Fjärrvärme 50kW

Kvantitet: 1
Verkningsgrad: 1 till 1
Max effekt kW/h: 50
Effekt kW/månad: 36.000
Förbrukning kW/månad: 36.000


Energikostnad per månad: 30.600Kr

Kyla/värme

CHC40 för bygg/industri som både kan värma och kyla, allt i en och samma maskin.
Läs mer

CHC40 Nordic

Vid en förbrukning på 11kW avger den upp till 48kW effekt.


Värme

XHP20 för bygg/industri
Läs mer

XHP20 Nordic

Vid en förbrukning på 5kW avger den upp till 26kW värme.


XHP40 Nordic

Vid en förbrukning på 11kW avger den upp till 48kW värme.


XHP80 Nordic

Vid en förbrukning på 22kW avger den upp till 100kW värme.


Content from Youtube can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to Youtube to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show

Läs mer om värmepumpen på BYGG.NO

XHP40 Nordic värmepump är marknadens mest kostnadsbesparande byggvärme och med den högsta verkningsgraden. 
Denna teknik slår både fossilfria och icke-fossilfria värmekällor, både på kostnad och effektivitet. Vid en förbrukning på 11kW genererar den upp till 48kW värme. 

 
Pumpen fjärrstyrs från din PC med en effektöversikt i realtid. Styrning sker via GSM eller WI-FI och kan fjärrstyras och nära"

bygg.no

Kontakta oss för offert

Sweden

Our privacy policy applies.