XHP Nordic

Värme 

XHP står för Extreme High Performance och är optimerad för extremt kalla väderförhållanden.

XHP Nordic fördelar enkelt och effektivt värmen i hela byggnaden. Med Eltrodes värmepumpar får du utöver ett bättre miljöval även filtrering av byggdamm i luften, hög effekt, låg strömförbrukning och hög uttorkning.

Försäljning, uthyrning och lager finns i Varberg.
Vi levererar till hela Sverige.
 

XHP Nordic

Värmepumpar för bygg/industri 

XHP20 Nordic

Vid en förbrukning på 5kW avger den upp till 26kW värme.


XHP40 Nordic

Vid en förbrukning på 11kW avger den upp till 48kW värme.


XHP80 Nordic

Vid en förbrukning på 22kW avger den upp till 100kW värme.


Ekonomi

Jämfört med vanliga produkter som finns på marknaden idag, beroende på storleken på ett byggområde, är besparingarna betydande. 
Se nedan en kostnadsöversikt över en XHP40 värmepump kontra ren elvärme, biodiesel fjärrvärme.

Elpris KW/h: 2,50Kr
Biodiesel pris/l: 25,00Kr
Energipris kW/h: 0,85
Därtill kommer hyra och installation.

XHP40 Nordic

Kvantitet: 1
Verkningsgrad: 1 till 4
Förbrukning kW/h: 11
Max effekt kW/h: 48
Effekt kW/månad: 34.560
Förbrukning kW/månad: 7.920

Elkostnad per månad: 19.800Kr

Elvärme 18kW

Kvantitet: 2,7
Verkningsgrad: 1 till 1
Förbrukning kW/h: 48,6
Max effekt kW/h: 48,6
Effekt kW månad: 34.992
Förbrukning kW/månad: 34.992

Elkostnad per månad: 87.480Kr

Biodiesel 70kW

Kvantitet: 0,7
Verkningsgrad: 1 till 0,9
Liter pr kW/h: 0,097
Max effekt kW/h: 65
Effekt kW/månad: 34.560
Förbrukning liter/månad: 3.354


Diesel per månad: 83.858Kr

Fjärrvärme 50kW

Kvantitet: 1
Verkningsgrad: 1 till 1
Max effekt kW/h: 50
Effekt kW/månad: 36.000
Förbrukning kW/månad: 36.000


Energikostnad per månad: 30.600Kr